Over Moeder-Kindhuis Nieuw Leven

Missie, visie en doelstellingen Gezinshuis Nieuw Leven

Missie

Moeder Kindhuis Nieuw Leven heeft als missie om voor ieder kind, waarvan de ouder het perspectief heeft om uiteindelijk zelfstandig voor haar kind te kunnen zorgen, de kans te vergroten veilig en gezond door hun eigen ouder(s) opgevoed te worden en zo uithuisplaatsing te voorkomen. Zo voorkomen wij persoonlijkheidsproblematiek bij het kind als kind en als volwassene, ontwikkelingsproblematiek van het kind als kind en als volwassene, psychische problematiek van het kind als kind en als volwassene en de hierbij gemoeide economische schade (justitie, politie, instellingen, hulpverleningskosten etc.)

Visie

Moeder Kindhuis Nieuw Leven biedt moeders op een laagdrempelige en respectvolle wijze de gelegenheid om – in een vrijwillig of gedwongen kader – de nodige vaardigheden op te doen, zodat zij na verloop van tijd in staat zijn hun kind zelfstandig een verantwoorde toekomst te bieden. Want als er mogelijkheden zijn, dan dient een kind niet gescheiden te leven van zijn of haar moeder, dient een kind niet op te groeien in een pleeggezin en dient een ouder-kind relatie niet verstoord te worden. Wij stellen ons moeder-kind-huis open en bieden zodoende een warme plek voor de moeders om bij ons te wonen en wij begeleiden moeders op maat naar goed genoeg ouderschap en een positief en zelfstandig bestaan in de maatschappij. Hierbij gaan wij uit van de krachten van de moeder en haar kindje als uniek individu, met oog voor zijn of haar (persoonlijke ontwikkeling, eigen aard en opvattingen), en met respect voor de medemens. Wij zijn een kleinschalige maatschappelijk gedreven duurzame onderneming die voor zo groot mogelijke betekenis is voor de kinderen van de moeders die wij begeleiden.

Kernwaarden

•             Regelmaat en structuur

•             Veiligheid en rust

•             Deskundigheid

•             Onderscheidend

•             Transparant

•             Respectvol en betrokken

•             Innovatief

•             In een gewoon huis

•             Een voorbeeld zijn

•             Veel aandacht voor het netwerk

•             Voorleven van gezond gedrag

Een filmpje (komt er aan!)