Privacy

Jouw rechten

Jongeren kunnen kijken op https://privacy.jeugdconnect.nl/ hoe er met gegevens omgegaan moet worden door instanties.

Volwassenen kunnen voor meer informatie kijken op: https://www.rijksoverheid.nl

Dossier

Moeder-Kindhuis Nieuw Leven maakt bij iedere aanmelding een online dossier in OkiDos. OkiDos werkt volgens ‘Privacy by design‘ principe en volgt de richtlijnen van de NEN7510 & ISO27002. In het online dossier worden alleen noodzakelijke persoonsgegevens van moeder en kind vastgelegd. Verder bewaart Moeder-Kindhuis Nieuw Leven informatie die nodig is voor de hulpverlening. Het gaat om de beschikking, ons plan, evaluaties, dagrapportages, gespreksverslagen, eventueel aanvullende rapportages of verslaglegging hulpverlening en andere correspondentie.

Toegang tot het dossier

Persoonlijk begeleiders, groepsbegeleiders en de gedragswetenschapper hebben toegang tot het dossier, evenals ingehuurde pedagogisch medewerkers. Ook kan iemand die de kwaliteit van de hulpverlening controleert, indien noodzakelijk, in het dossier kijken.

Informatie doorgeven

Moeder Kindhuis Nieuw Leven mag geen informatie doorgeven aan derden. Dit gebeurt in principe alleen met toestemming van degene waarover de informatie gaat. In de wet is een aantal situaties beschreven waarin wel zonder toestemming gegevens mogen worden verstrekt.

Bewaartermijn

Het dossier wordt 15 jaar bewaard en daarna vernietigd, tenzij het volgens de wet langer bewaard moet worden.

Inzien dossier

Wij werken transparant. Dat wil zeggen dat je bij ons bij binnenkomst direct toegang hebt tot je eigen dossier. In je dossier zie je alles wat er over jou en je kindje geschreven wordt. Je kan zelf ook dagrapportages schrijven of reageren op wat een begeleider schrijft. Je volledige dossier is voor jou toegankelijk. Je kunt in het dossier ook precies zien wie er wanneer in jouw dossier heeft gekeken. Met toestemming van jou kan ook een verwijzer meekijken in het dossier, dit enkel met jouw toestemming. Daarnaast kan een gezaghebbende andere ouder ook meekijken in het dossier van zijn of haar kind. Hier zetten we uiteraard geen persoonlijke dingen over jou in. Dit dossier gaat enkel over het kind.

Correctie van gegevens

Als je meent dat er onjuiste, niet relevante of onvolledige gegevens zijn opgenomen, kun je verzoeken om correctie, aanvulling of verwijdering. Je kunt dit direct aangeven in je dagrapportage of door betreffende persoon direct aan te spreken. Lukt dit niet bespreek het dan met je persoonlijk begeleider, kom je er dan nog niet uit, bespreek het met Francien.

Vernietiging van gegevens

Je kunt vragen om vernietiging van de gegevens van jou of jouw kind. Je kunt ook vragen om de vernietiging door te geven aan alle instanties waarmee jouw gegevens gedeeld zijn. Als een ander persoon belang heeft bij het bewaren van de gegevens of als vernietiging volgens de wet niet mag, kan het Moeder Kindhuis hier niet aan voldoen.

Klik hier voor een voorbeeldbrief.